คุณปอม

Photography by 85mm.str

คุณปอม
ชื่อจริง:
นายนโรดม ภักดี
ชื่อเล่น:
ปอม
อายุ:
36 ปี

1. ทุกวันนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับ

เล่นดนตรีตอนกลางคืน แล้วก็เป็นคนงานดูแลต้นไม้ (Grower)

2. กัญชาให้อะไรกับคุณ

กัญชาคือหญ้าวิเศษ เป็นหนึ่งในส่วนผสมของตำรับยา ดุจดังที่ท่านบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์มีศรัทธาเป็นมั่นคงใช้รักษาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตเคารพบูชา

3. อยากเห็นวงการกัญชาพัฒนาไปในทิศทางไหนในประเทศไทย

อยากเห็นกัญชาไทยมีจำหน่ายเสรี มีการควบคุม มีการเก็บภาษีเหมือนสุราและบุหรี่

4. ชอบอะไรในกัญชา

กัญชาคือยาวิเศษสำหรับผม

5. สิ่งที่อยากบอกกับคนในวงการกัญชาหรือคนที่ยังไม่เปิดใจ

กัญชาถูกให้เข้าใจแบบผิดๆ มากมาย เราเลยควรให้ความรู้และทำการรักษาโดยใช้กัญชาแทนยาแผนปัจจุบันให้เร็วที่สุด เพื่อทุกคนที่คุณรัก