สัมภาษณ์เพลงแรป สังคม และการเมือง กับ Rap Against Dictatorship

จาก “ประเทศกูมี” สู่เพลง “ปฏิรูป” แร็ปภาคต่อสุดเข้มข้นของประเด็นทางการเมืองและสังคมสุดร้อนแรงที่ไม่มีใครแซงพวกเขาเหล่านี้ RAP AGAINST DICTATORSHIP ศิลปินที่มีความชัดเจนในการสะท้อนมุมมองและตัวตน ผ่านท่อนแร็ปต่างๆ ร้อยเรียงเรื่องราวได้อย่างตรงไปตรงมา พร้อมตอบทุกประเด็นคำถามของสังคมและการเมือง เพื่อความหวังที่จะเห็นประเทศไทยที่ดีขึ้น

From their breakthrough debut “What My Country’s Got” to the latest cut “Reform”, RAP AGAINST DICTATORSHIP (R.A.D.) never shy away from speaking up about social issues and taking a firm stand against Thailand’s establishment. With the youth protest having gained momentum over the past few months and the videos of those singles having racked up some 100 million views, R.A.D. are now at the forefront of the revolution.

We’re incredibly honoured to sit down with the infamous hip-hop troupe and get to know them a bit better.