Mr.S

Photography by Matthieu Lunard

Mr.S
ชื่อ:
Mr.S
ชื่อเล่น:
เอส
อายุ:
37 ปี
อาชีพ:
เจ้าของร้าน FORFUN
1. ตัวตนที่แท้จริงของคุณคือใคร

คนธรรมดา มีรสนิยม Latex Fetish

2. อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวา (Alive) มากที่สุด

การได้ใส่ชุดที่ชอบ

3. นิยามคำว่า QUEER ของตัวเองคืออะไร

ความเป็นอิสระ

4. อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรสำหรับ QUEER ในเมืองไทยบ้าง

ทุกคนได้เป็นตัวของตัวเอง ด้วยความเท่าเทียม และเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

5. อีก 10 ข้างหน้าอยากเห็นอนาคตของตัวเองเป็นอย่างไร

มีความสุขกับสิ่งที่ชอบ ครอบครัว และคนรอบข้าง